Arama

Şah-ı Merdan

Kardeş Türküler

Kün deyince var eyledi on sekiz bin alemi
Şah-ı Merdan cüşa geldi sırrın aşikar eyledi
Yağmuru yağdıran benim deyi Ömer'e söyledi
Ol demde şimşek balkıyıp yedi sema gürledi

Hem sakidir hem bakidir nur-ı Rahman'ım Ali
Yetiş carımıza kurtar meded mürüvvet ya Ali

Ömer vardı Hak Muhammed katına dedi
Eyle beyan Hz.Ali midir ol arşa gürleyan

Çarh-ı Gerdunun elinden sırr-ı hikmet eyleyen
Hak Muhammed buyurdu ki Yektir Ali bir dedi
Hem evveli hem ahiri herşeye kadir dedi
Ali'ye şirk koşanlar mutlaka kafir dedi

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog