Arama

Yaman Dağlar

Kubat

Dağlar başı ovaydım
Çağıraydım çalaydım
O yar bize gelende
Gül koynuna konaydım
Dağlar dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar başı boran kar
Benzim sarı gönlüm dar
Her gelen benzim sorar
Bilmez yürekte ne var
Dağlar dağımdır benim
Gam ortağımdır benim
Söyletmen çok ağlarım balam
Yaman çağımdır benim

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog