Arama

Bir Evler Yaptırdım Be Ramizem Sazdan Samandan

Türkü

Bir Evler Yaptırdım Be Ramizem Sazdan Samandan
İçine Girilmez Be Ramizem Tozdan Dumandan

Bir Evler Yaptırdım Be Ramizem Kalaya Karşı
Nasıl Çıkacaksın Be Ramizem Babana Karşı

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog