Arama

Üç Beş Aşık Bir Araya Gelmişler

Türkü

Üç Beş Aşık Bir Araya Gelmişler (Efendim Cananım)
Onlar Birbirine Meydan Ederler (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)
İkrarından Dönmez Kadr-i Sadıklar (Efendim Cananım)
Hakikat Sırrını Pünhan Ederler (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)


Olaydın Anların Darına Berdar (Efendim Cananım)
Cümlesine Oldu Aklım Tarumar (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)
On İki Koyunum Üç Beş Kuzum Var (Efendim Cananım)
Gönül Yaylasında Cevlan Ederler (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)

Dertli Bu Dertlere Düşenden Beri (Efendim Cananım)
Kimi Geri Çeker Kimi İleri (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)
Çeksem Rakibi Girmez İçeri (Efendim Cananım)
Hakikata Kuru Bühtan Ederler (Ömrüm Ömrüm Yaresi Dost)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog