Arama

Aşk Erinin Gönlü Dolu

Yunus Emre

Aşk erinin gönlü dolu padişahın hazinesidir
Aşksız adem ne anlasın şeriatın manasıdır

Aşkdır aşıklar dermanı aşkdan hasıldır muradı
Aşık kişinin sohbeti aşksız kişiye beladır

Kimi avrat-oğlan sever kimi mülk-hanuman sever
Kim sermaye dükkan sever bu dünya halden haledir

Aşık bu dünyayı n�ider akibet bir gün terk eder

Aşk eteğin tutmuş gider her kim gelirse saladır

Bezm-i Ezel�de paduşah elime sundu bir kadeh
İçeliden kılarım ah bilmezem ki ne beladır

Çün ezelden Yunus seni aşk ile esridi canın
Dergahına her-dem onun valih-ü hayran kala dur

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog