Arama

Perişan Ömrümün Neşesi Söndü

Zeki Müren

Perişan ömrümün neşesi söndü
Hicran şarabından içtim içeli
Bu cihan gözümde seraba döndü
Sevda-yı zülfünden geçtim geçeli


Telleri inlerdi rebâb-ı aşkın
Gönülden geçerken mızrabı aşkın
Herşeyi unuttum kitab-ı aşkın
Akla karasını seçtim seçeli

En şen gönüllerde yine gam buldum
Her zevkin sonunda bir elem buldum
Teselli yerine hep sitem buldum
Ağyare derdimi açtım açalı

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog